YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

Specialisera Dig inom demensvård!

En kompetens som är mycket efterfrågad.

Ny ansökningsomgång
startar den 15 feb 2018

Är du en blivande Arbetsledare?

Branschen ropar efter Dig.
Sök till en ledarskapsutbildning för framtiden.

John och Elin arbetar nu i arbetsledande funktioner efter avslutad utbildning.
Ansökningswebben öppnar den 15 feb

Utbildningsstarter HT-2018 Campus Kramfors

Mätningstekniker 415 YHp
Start v34 2018
Specialiserad undersköterska i demensvård 200 YHp
Start v36 2018
Arbetsledare bygg & anläggning 415 Yhp
v34 2018
Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog 200 YHp
v35 2018

”Jag kan rekommendera utbildningen till andra. Under utbildningen ökar jag mina kunskaper om personer med demenssjukdom. Jag blir tryggare i min yrkesroll och ger därmed en bättre vård och omsorg.“

Erika Söderberg SUD 2014

”Utbildningen har givit mig en stabil teoretisk grund och viktig träning med relevanta instrument och programvaror. Jag går ut i yrkeslivet med kunskaper som jag vet att jag har nytta av.“

Markus Heinonen, Mätningstekniker 2015

”När jag började söka arbete fick jag direkt höra från arbetsgivarna hur gott rykte skolan har och jag har träffat på flera “gamla studenter” som jobbar i branschen så jag är väldigt glad och stolt över mitt val av utbildning.”

Elsa Buckard, Mätningstekniker 2015