Mätningstekniker 415 YHp
Start v34 2018
Specialiserad undersköterska i demensvård 200 YHp
Start v36 2018
Arbetsledare bygg & anläggning 415 Yhp
v34 2018
Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog 200 YHp
v35 2018