Branschen ropar efter Dig.
Sök till en ledarskapsutbildning för framtiden.

John och Elin arbetar nu i arbetsledande funktioner efter avslutad utbildning.
Ansökningswebben öppnar den 15 feb