Enstaka kurser

Byggprojektledning (4 v) Kursstart 28 nov 2018
Geografiskt Informationssystem GIS (5 v) Kursstart 11 dec 2018
Entreprenadjuridik (2 v) Kursstart 13 feb 2019


Kontakta Yrkeshögskolan info@yhk.se för mer information