YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

ARBETSLEDARE

Arbetsledare inom bygg- anläggning
”Branschen är under tillväxt och vi kommer att behöva många arbetsledare och platschefer för att täcka behovet”
(Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier)

Varje bygg- och anläggningsprojekt behöver en ledare, någon som har överblick över hela processen och kan ta sig an olika arbetsuppgifter och utmaningar. Arbetsledaren har kunskaper kring bl.a. upphandling, utsättning, byggproduktion, byggmaterial, juridik, projektering samt själva byggprocessen. Det behövs en kunnig person som kan koordinera och planera alla dessa uppgifter. Det behövs en arbetsledare! Utbildningen riktar sig till dig som gillar att ta ansvar, vara spindeln i nätet och ha många bollar i luften. I grunden bör du också ha ett genuint intresse för arbete med människor i grupper. Att vilja utveckla andra är självklart för dig. En bra egenskap är också ett intresse för tekniska frågor och problemlösning. Stora delar av utbildningen sker också ute på arbetsplatser (LIA – Lärande I Arbete). Utbildningen är upplagd så att du som student skall få så bra förutsättningar som möjligt i din kommande yrkesroll

”Vi har bara goda erfarenheter av studerande från er skola. Oskar var här på LIA för två år sedan och är nu tillsvidareanställd hos oss på Svevia” (Kenneth Thörn Svevia, Platschef, Drift Nord)
Arbetsledare inom bygg- och anläggning är en eftergymnasial utbildning, som är gratis* och studiemedelsberättigad. Efter genomförd utbildning får du en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningens innehåll
Utbildningen är brett inriktad mot arbete inom bygg- och anläggningsbranschen med kursmoment som byggkonstruktion -material och bygg- teknik.

För att klara av att träda in i rollen som byggledare omfattas utbildningen även av kursmoment som t.ex. ledarskap, kommunikation, personlig utveckling, entreprenad-juridik, företags–ekonomi och projektledning.

Under de två utbildningsåren mixas processundervisning, personligt utveckling med traditionell klassrums-undervisning och distansundervisning via nätet.

 

 

Start
Utbildningen startar inte under 2019

 

Några samarbetspartners

Skanska
Peab
NCC
Rekab
Sweco
Tyréns