YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

ARBETSLEDARE

Röster från arbetslivet

– “På några års sikt kommer behovet av duktiga arbetsledare alltid att finnas. Vi har flera duktiga produktionschefer som har fått sin utbildning hos er på Yrkeshögskolan Höga kusten.”
(Björn Wallin Verks.chef Skanska, norr)

– “De flesta ”byggproduktionsledare” finns inom yrkeskategorierna 1223 (platschefer) och 3112 (arbetsledare och platschefer. Det behövs åtminstone dubbelt så många som motsvarande åldersavgångarna för att täcka behoven. Detta beror på att branschen är under tillväxt, men också att många arbetsledare fortsätter till andra roller i byggföretagen.”
(Lars Tullstedt, BI)