YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En kvinna står i en verkstad och lagar ett gammalt fönster.

Arbetsmarknaden – Byggnadsvårdare

Sverige har genom att ansluta sig till Granadakonventionen förbundit sig att stärka skyddet för det europeiska kulturarvet. Medlemsländerna ska enligt konventionen sörja för att det utbildas arkitekter, stadsplanerare, hantverkare och experter som kan svara för att bevara och restaurera arkitektoniska värden. Kunskap om det historiska hantverket skapar oanade möjligheter för framtiden.

En hantverkares kompetens inom kulturmiljövården är högt efterfrågad och jobben finns hos konsultföretag, entreprenörer, kommuner men även hos statliga organisationer som exempelvis länsmuseer och länsstyrelser. Skansen i Stockholm, Gunnebo Slott utanför Mölndal, Jamtli i Östersund, Skärgårdsstiftelsen och alla företag inom specialsnickerier så som Gamla stans kulturbygg, Kompetens i trä, Kulturarvet med flera är alla potentiella arbetsplatser.

 

Arbetsmarknaden – Byggnadsvårdare

Sverige har genom att ansluta sig till Granadakonventionen förbundit sig att stärka skyddet för det europeiska kulturarvet. Medlemsländerna ska enligt konventionen sörja för att det utbildas arkitekter, stadsplanerare, hantverkare och experter som kan svara för att bevara och restaurera arkitektoniska värden. Kunskap om det historiska hantverket skapar oanade möjligheter för framtiden.

En hantverkares kompetens inom kulturmiljövården är högt efterfrågad och jobben finns hos konsultföretag, entreprenörer, kommuner men även hos statliga organisationer som exempelvis länsmuseer och länsstyrelser. Skansen i Stockholm, Gunnebo Slott utanför Mölndal, Jamtli i Östersund, Skärgårdsstiftelsen och alla företag inom specialsnickerier så som Gamla stans kulturbygg, Kompetens i trä, Kulturarvet med flera är alla potentiella arbetsplatser.