YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

Profilhyvlar står uppställda på en arbetsbänk.

Förkunskaper – Byggnadsvårdare

Endast grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan krävs.

Reell kompetens* prövas. Du kan alltid skicka in din ansökan även om du inte har alla krav uppfyllda och få den prövad. T. ex om du arbetat flera år.

*REELL KOMPETENS

Yrkeshögskolan kan räkna dig som behörig trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven. För ett sådant beslut krävs att de ska anse att du på grund av någon omständighet ändå har förmåga att genomföra utbildningen. Detta kallas för reell kompetens.

Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter du fått från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst. För att ansöka om reell kompetens ska du skicka in brev och handlingar där du visar vilken samlad kompetens som du har.
Vid ansökan anger du att du söker med reell kompetens.

 

 

Förkunskaper – Byggnadsvårdare

Endast grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan krävs.

Reell kompetens* prövas. Du kan alltid skicka in din ansökan även om du inte har alla krav uppfyllda och få den prövad. T. ex om du arbetat flera år.

*REELL KOMPETENS

Yrkeshögskolan kan räkna dig som behörig trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven. För ett sådant beslut krävs att de ska anse att du på grund av någon omständighet ändå har förmåga att genomföra utbildningen. Detta kallas för reell kompetens.

Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter du fått från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst. För att ansöka om reell kompetens ska du skicka in brev och handlingar där du visar vilken samlad kompetens som du har.
Vid ansökan anger du att du söker med reell kompetens.