YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En mätningstekniker står under en bro och tittar i sin totalstation.

Förkunskaper – Mätningstekniker

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskolan samt:

Lägst betyg E från det nya systemet i kurserna

Ma 2a eller 2b,eller 2c
eller motsvarande kunskaper

Sökande med reell kompetens som bedöms ha förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen och klara av den tänkta yrkesrollen har möjlighet att åberopa validering för att räknas som behörig sökande.