YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

MÄTNINGSTEKNIKER

Lärande I Arbete (LIA)

Bästa läraren är verkligheten!

En stor del av utbildningen sker därför på olika företag i kursen Lärande i arbete (LIA)

Där får du som student praktisera och tillämpa dina teoretiska kunskaper samt se och lära av verkligheten. Under LIA-perioden har man handledare vid sin sida som tar huvudansvaret, stöttar och leder arbetet.

Genom ett brett upparbetat kontaktnät får du som studerar till Mätningstekniker i Kramfors goda förutsättningar att hitta en spännande och lärorik praktikplats på ett företag, som kan bli din framtida arbetsplats.