YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En mätningstekniker står under en bro och tittar i sin totalstation.