YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En mätningstekniker står under en bro och tittar i sin totalstation.

Vad hände sen? – Mätningstekniker

Hej! Jag heter Linnéa Laaksonen och studerade på Yrkeshögskolan Höga Kusten i Kramfors.

Jag arbetar som miljökonsult på Tyréns, främst kopplat mot bygg- och anläggningsbranschen. Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande, men går till stor del ut på att hjälpa byggherrar och entreprenörer med provtagning och utredning av förorenad mark och masshantering. Jag arbetar även en del som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P), där jag kunnat tillgodoräkna mig erfarenheten från min utbildning på YHK. Utöver detta jobbar jag även som miljösamordnare i olika infrastrukturprojekt.

Det bästa med mitt arbete är att jag har stora möjligheter att påverka vad jag vill arbeta med, jag får träffa mycket folk från olika branscher och lär mig något nytt dagligen. Det är också väldigt roligt att få vara en del av och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

Hälsningar Linnea