YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En kvinna sitter vid en arbetsbänk och använder en spikpistol på en stolsram.

Lärande i arbete (LIA) – Möbeltapetserare

Bästa läraren är verkligheten!
Utbildningen är upplagd så att du som studerande skall få så bra förutsättningar som möjligt i din kommande yrkesroll.

I kursen Lärande i arbete (LIA) får du praktisera och tillämpa dina kunskaper samt se och lära av verkligheten.
Under LIA-perioden har man handledare vid sin sida som tar huvudansvaret, stöttar och leder arbetet.

LIAns upplägg
LIA; Lärande i arbete, totalt 16 veckor under hela studietiden söker man i första hand själv utifrån egna önskemål om geografisk placering och företag, men Yrkeshögskolan och Träakademien har också ett stort upparbetat nätverk bland företag kring utbildningen och ser i sista hand till att du som student får en LIA-plats.
I utbildningen görs fyra (4) LIA-perioder, LIA 1- 4 veckor och LIA 2- 4 veckor.

De flesta LIA-platserna finns hos företag i branschen och information om LIA-platser mm ges till de studerande fortlöpande under utbildningens gång.

De kostnader som kan uppkomma i samband med LIA står inte skolan för, t.ex. resa till och från LIA-platsen, extra boende etc.

Här är ett axplock av företag och organisationer som erbjuder LIA:

 • Kroknålen Tapetserarverkstad
 • Kulturhuset Stadsteatern Dekorenheten
 • Kungsholmens Tapetserarverkstad
 • Lindfeldts Tapetseri
 • STM Sveriges Tapetserarmästare
 • Tapetserare Toresson
 • Ylva Tapetserare

Lärande i arbete (LIA) – Möbeltapetserare

Bästa läraren är verkligheten!
Utbildningen är upplagd så att du som studerande skall få så bra förutsättningar som möjligt i din kommande yrkesroll.
I kursen Lärande i arbete (LIA) får du praktisera och tillämpa dina kunskaper samt se och lära av verkligheten.
Under LIA-perioden har man handledare vid sin sida som tar huvudansvaret, stöttar och leder arbetet.

 

LIAns upplägg

LIA; Lärande i arbete, totalt 16 veckor under hela studietiden söker man i första hand själv utifrån egna önskemål om geografisk placering och företag, men Yrkeshögskolan och Träakademien har också ett stort upparbetat nätverk bland företag kring utbildningen och ser i sista hand till att du som student får en LIA-plats. I utbildningen görs fyra (4) LIA-perioder, LIA 1- 4 veckor och LIA 2- 4 veckor.

De flesta LIA-platserna finns hos företag i branschen och information om LIA-platser mm ges till de studerande fortlöpande under utbildningens gång. De kostnader som kan uppkomma i samband med LIA står inte skolan för, t.ex. resa till och från LIA-platsen, extra boende etc.

Företag och organisationer som erbjuder LIA

Här är ett axplock av företag och organisationer som erbjuder LIA:

 • Kroknålen Tapetserarverkstad
 • Kulturhuset Stadsteatern Dekorenheten
 • Kungsholmens Tapetserarverkstad
 • Lindfeldts Tapetseri
 • STM Sveriges Tapetserarmästare
 • Tapetserare Toresson
 • Ylva Tapetserare