YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En möbeltapetserare visar en mall av en motorcykelsits.

Röster från arbetslivet – Möbeltapetserare

“Utan de historiska hantverken kan varken möbler eller byggnader bevaras till framtiden”.
Stefan Günther, Slottsarkitekt vid Gunnebo Slott och Trädgårdar AB.


”Kunskapsförsörjningen inom dessa områden är bristfällig idag och det är av riksintresse att det finns utbildningar som kan bevara den här kunskapen.”
Lars Sjöberg, f.d Intendent vid Nationalmuseum.

”Idag finns det behov av kunskapsförsörjning gentemot museivärlden, Svenska kyrkan och privata fastighetsägare i arbetet med restaurering och renovering. Hög hantverkskompetens, såväl som teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, är nödvändiga vid bedömning och åtgärder i kulturhistoriska miljöer, inte minst vid myndighetskrav på utförandet, där offentliga medel finansierar arbetet. Om arbetet praktiskt inte kan utföras, av hantverkare med kunskap och förståelse för traditionellt hantverk, finns det ingen möjlighet att intentionerna i myndighetsbeslut, lagstiftning och finansiering kan fullföljas.”
Ola Hanneryd, Museichef vid Härjedalens Fjällmuseum AB

Röster från arbetslivet – Möbeltapetserare

“Utan de historiska hantverken kan varken möbler eller byggnader bevaras till framtiden”.
Stefan Günther, Slottsarkitekt vid Gunnebo Slott och Trädgårdar AB.


”Kunskapsförsörjningen inom dessa områden är bristfällig idag och det är av riksintresse att det finns utbildningar som kan bevara den här kunskapen.”
Lars Sjöberg, f.d Intendent vid Nationalmuseum 

”Idag finns det behov av kunskapsförsörjning gentemot museivärlden, Svenska kyrkan och privata fastighetsägare i arbetet med restaurering och renovering. Hög hantverkskompetens, såväl som teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, är nödvändiga vid bedömning och åtgärder i kulturhistoriska miljöer, inte minst vid myndighetskrav på utförandet, där offentliga medel finansierar arbetet. Om arbetet praktiskt inte kan utföras, av hantverkare med kunskap och förståelse för traditionellt hantverk, finns det ingen möjlighet att intentionerna i myndighetsbeslut, lagstiftning och finansiering kan fullföljas.”
Ola Hanneryd, Museichef vid Härjedalens Fjällmuseum AB