YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

PSYKIATRISPECIALISERAD UNDERSKÖTERSKA/
VÅRDARE

40 veckor(200 YH-poäng) Distans/Halvfart (2år)

Utbildningen vänder sig till dig som har en vilja att utveckla din yrkesroll inom psykiatri och funktionshinder.

Mer information & utbildningens innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som har en vilja att utveckla din yrkesroll inom psykiatri och funktionshinder. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och att förbättra deras livskvalitet.

Du arbetar kanske idag inom funktionsstöd, äldreomsorg, landstinget eller kriminalvården. I ditt arbete möter du personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder.

Vår specialiserade utbildning ger dig kompetens att förbättra deras livskvalité. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter om personernas livsvillkor, psykiatriska sjukdomar och dess omvårdnad, livsstilssjukdomar, återhämtning och rehabilitering, missbruk och beroende samt juridik.
Centralt i utbildningen är återhämtningsprocessen i samband med psykisk ohälsa och hur du kan understödja denna.

Syftet med utbildningen är att du som deltar, ska utveckla förmågan att söka, bearbeta, analysera och använda information från olika källor.
Du får fördjupade kunskaper inom området, baserat på evidensbaserad omvårdnadsforskning- kunskaper, färdigheter och kompetenser som branschen efterfrågar.
Genom de metoder som används ges de studerande möjlighet att utveckla självständighet och kreativitet såväl som samarbetsförmåga i grupp.
Kompetenshöjande utbildningar ökar möjligheter att rekrytera den baspersonal som efterfrågas, arbetet blir attraktivt genom lön- och karriärmöjligheter.

Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år)

Studieform & information om ansökan

Studieform
Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år) , med obligatoriska träffar ca 3 ggr per termin. Vid samlingstillfällena bedrivs föreläsningar, case, samt studiebesök. Däremellan sker studier och kommunikation via lär-plattformen It´s learning.

Start
Ny klass startar V35  2020  med samling i Kramfors.
Om erfordeliga beslut fattas.

Ansökning
Ansökningswebben öppnar den 15 febr. Sista ansökningsdag 15 maj

Använd webansökan under flik “ANSÖKAN”
Observera att din ansökan måste var komplett för att behandlas.

Lägst betyg Godkänd (E) i
Medicin 1, 150p
Psykologi 1, 50p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p, Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
eller..
från Barn och fritidsprogrammet i kurserna:
Grundläggande vård och omsorg, 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Hälsopedagogik, 100p
eller..
reell kompetens.

Utbildningens karaktär av specialisering kräver minst 1-års yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, inom vård- och omsorgsyrket.
Yrkeserfarenhet räknas oavsett hel- eller deltidsarbete.

Om du vill söka med reell kompetens måste du skicka med intyg/betyg från ev.tidigare (annan) utbildning och arbetsgivarintyg.

Så här säger 2 studerande (intag 2018)

Start
Utbildningen startar v 35 2020 i Kramfors
Beställ mera info här (via studentum)

Ansökning
Ansökningsomgången pågår 15 feb-15 maj

Ansök via webben flik “ANSÖKAN