YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En kvinna står med slutna ögon och luktar på en bukett med blommor.

Förkunskaper

Psykiatrispecialiserad undersköterska / vårdare
med beroendekompetens


Kurserna från vård- och omsorgsprogrammet:
Medicin 1, 150p
Psykologi 1, 50p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p, Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

eller…

Kurserna från Barn och fritidsprogrammet:
Grundläggande vård och omsorg, 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Specialpedagogik 2, 100p
Hälsopedagogik, 100p

eller REELL KOMPETENS.

Utbildningens karaktär av specialisering kräver minst 1-års yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, inom vård- och omsorgsyrket.

Yrkeserfarenhet räknas oavsett hel- eller deltidsarbete.
Om du vill söka med reell kompetens måste du skicka med intyg/betyg från ev. tidigare (annan) utbildning och arbetsgivarintyg.