YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En kvinna står med slutna ögon och luktar på en bukett med blommor.

Lärande i arbete (LIA)

Psykiatrispecialiserad undersköterska / vårdare
med beroendekompetens

En del av utbildningen (4 veckor totalt) sker ute i verkliga arbetslivet . Där får du som student praktisera och tillämpa dina teoretiska kunskaper samt se och lära från det dagliga arbetet.

Under LIA-perioden har man handledare vid sin sida som tar huvudansvaret, stöttar och leder arbetet. Studerande kan göra sin LIA på hemorten, vilket ger en naturlig koppling till eventuell framtida anställning samt kan bli en utvidgning av arbetsområden mellan de studerande