YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En glad undersköterska ler mot kameran och en glad äldre dam står i bakgrunden.

SPECIALISERAD UNDERSKÖTERSKA I DEMENSVÅRD

40 veckor(200 YH-Poäng) Distans/Halvfart (2år)

*Öppen för sen ansökan!

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om demens-sjukdomar och dess konsekvenser för individen och närstående.

Mer information & utbildningens innehåll

Utbildningen ska ge Dig fördjupade och specifika kunskaper och kompetenser om personer med demenssjukdom, då dessa personer har komplexa behov av vård och omsorg, men även få kunskaper om de konsekvenser sjukdomen har för individen och närstående.

Du har ett genuint intresse för att arbete med människor och en vilja att utveckla dig själv och andra inom området.

Ditt framtida jobb
En arbetsmarknad i förändring!  Under den närmaste 10-års perioden kommer, på grund av stora pensionsavgångar i hela landet, välutbildad kompetent personal att behövas inom demensvård. Om du väljer att vidareutbilda dig nu, står du väl rustad när efterfrågan på arbetsmarknaden ökar.

Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år)

Studieform & information om ansökan

Studieform
Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år) , med obligatoriska träffar ca 3 ggr per termin.
Vid samlingstillfällena bedrivs föreläsningar, case, samt studiebesök. Däremellan sker studier och kommunikation via lär-plattformen It´s learning.

Ansökning

Ansökningswebben öppnar den 15 febr. Sista ansökningsdag 15 maj

Använd webansökan under flik “ANSÖKAN”
Observera att din ansökan måste var komplett för att behandlas.

Särkild behörighet:
Lägst betyg Godkänd (E) i
-Medicin 1,
-Psykologi 1
-Vård – och omsorgsarbete 1 och 2
Utbildningens karaktär av specialisering kräver minst 1-års yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, inom vård- och omsorgsyrket.
Yrkeserfarenhet räknas oavsett hel- eller deltidsarbete.

Om du vill söka med reell kompetens måste du skicka med intyg/betyg från ev. tidigare (annan) utbildning och arbetsgivarintyg. Reell kompetens kommer att prövas under ansökningsförfarandet.

Kurser i utbildningen

Omvårdnad av personer med demenssjukdom (65 Yhp)
Palliativ vård och omsorg (55 Yhp)
Etik och kommunikation i demensomsorgen (50 Yhp)
LIA-Lärande i arbete (20 Yhp)
Examensarbete (10 Yhp)

Start
Utbildningen startar v 35 2024 i Kramfors
Beställ mera info här (via studentum)

Ansökning
Ansökningswebben öppnar 15 feb och stänger 15 april
Ansök via webben flik “ANSÖKAN