YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

SPECIALISERAD UNDERSKÖTERSKA I DEMENSVÅRD

40 veckor(200 YH-Poäng) Distans/Halvfart (2år)

Utbildningen ger en fördjupad kunskap och yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga.

Mer information & utbildningens innehåll

Utbildningen ger en fördjupad kunskap och yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom.
Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga.

Syftet med utbildningen är att kursdeltagarna efter genomförd utbildning skall ha fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och dess konsekvenser för individen och närstående.

Ditt framtida jobb
En arbetsmarknad i förändring!  Under den närmaste 10-års perioden kommer, på grund av stora pensionsavgångar i hela landet, välutbildad kompetent personal att behövas inom demensvård. Om du väljer att vidareutbilda dig nu, står du väl rustad när efterfrågan på arbetsmarknaden ökar.

Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år)

Studieform & information om ansökan

Studieform
Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år) , med obligatoriska träffar ca 3 ggr per termin.
Vid samlingstillfällena bedrivs föreläsningar, case, samt studiebesök. Däremellan sker studier och kommunikation via lär-plattformen It´s learning.

Start
Ny klass startar sept 2020 med samling i Kramfors.

Ansökning
Ansökningswebben öppnar den 15 febr. Sista ansökningsdag 25 maj

Använd webansökan under flik “ANSÖKAN”
Observera att din ansökan måste var komplett för att behandlas.

Lägst betyg Godkänd (E) i
-Medicin 1,
-Psykologi 1
-Vård – och omsorgsarbete 1 och 2
Utbildningens karaktär av specialisering kräver minst 1-års yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, inom vård- och omsorgsyrket.
Yrkeserfarenhet räknas oavsett hel- eller deltidsarbete.

Om du vill söka med reell kompetens måste du skicka med intyg/betyg från ev. tidigare (annan) utbildning och arbetsgivarintyg. reell kompetens kommer att prövas under ansökningsförfarandet.

Start
Utbildningen startar v 36 2020 i Kramfors
Beställ mera info här (via studentum)

Ansökning
Du kan fortfarande skicka in din ansökan till utbildningen fram till och med den 13 juni.
Ansök via webben flik “ANSÖKAN