YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

SPECIALISERAD UNDERSKÖTERSKA I DEMENSVÅRD

 

LIA på Ålholmhjemmet i Hillerød

Hösten 2019 åker tre av våra studerande från SUD (Specialiserad undersköterska i demensvård) till Danmark för att göra sin LIA (Praktik). Där kommer de spendera tre veckor på Ålholmhjemmet i Hillerø. Det är ett unikt demensboende där de arbetar med personcentrerad omvårdnad av de som drabbats av demenssjukdom. De arbetar efter en amerikansk vårdfilosofi som innebär att eliminera ensamhet och tristess bland vårdtagarna.  Bland annat så har de en trädgård där de kan röra sig fritt, platser där de kan spela biljard och på gården har de djur nära inpå. På så sätt bevaras vårdtagarnas tidigare vardag även i ett sjukt tillstånd. Målet är att skapa bästa livskvalitet utifrån personens nuvarande liv och historia.

I dagsläget så finns inte ett liknande vårdhem i Sverige så detta kommer leda till att våra studenter kommer få uppleva en helt ny vårdmiljö.

Marie Eriksson är en av undersköterskorna som kommer att göra sin praktik i Danmark. På sin resa hoppas hon att få lära sig mycket om de nyskapande sätt de behandlar vårdtagarna på boendet. 

”Jag uppskattar verkligen att jag fått detta tillfälle.”

Upplevelserna hoppas hon kunna dela med sig av när hon återvänder till Sverige.

Erika Bergman är också en av de som kommer att åka på denna praktik och delar samma tankar som Marie. Efter resans slut hoppas hon att kunna påverka sina arbetskamrater i deras sätt att bemöta och arbeta med personer med demenssjukdom.

”Jag tror att resan kommer att ge mig en möjlighet att tänka annorlunda i mitt sätt att arbeta.”

Tidigare studenter från SUD har upplevt Ålholmhjemmet som ett kärleksfullt och glatt hem. En plats där alla är välkomna och där boende, studenter, anhöriga, personal, volontärer, barn/föräldragrupper m.fl. möts.