YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En glad undersköterska ler mot kameran och en glad äldre dam står i bakgrunden.

Vad hände sen? – Specialiserad undersköterska i demensvård

 Sandra Cury
Bor i Umeå
Arbetar som Demensundersköterska

Sandra gick utbildningen ”Specialiserad undersköterska i demensvård” på Yrkeshögskolan Höga Kusten och var färdigexaminerad 2018. Efter utbildningen har hon blivit anställd av Umeåkommun som värderar hennes kunskaper högt.

Där ger de henne mycket ansvar och använder henne i diverse projekt. Hon jobbar som undersköterska på halvtid och som aktivitetssamordnare de andra 50%.

”Mina arbetsuppgifter som aktivitetssamordnare är mycket mer än bara att lägga upp aktiviteter. Det handlar framförallt om det där lilla extra.”

Till hösten ska hon börja handleda kollegor samt lägga upp bemötandeplaner för de olika vårdtagarna på boendet.

I dagsläget sprider hon sin kunskap vidare när hon leder kurser för nyanställda som ska jobba inom vården. Där undervisar hon bland annat om bemötande mot personer med demenssjukdom.

”Det känns som att de i Umeå verkligen tar vara på de som har specialistutbildningar och deras kunskap.”

Med utbildningen i bakfickan känner hon sig tryggare i arbetet och att hennes kunskap har ett bra värde. Hon är väldigt glad över att ha gått utbildningen för den har inte bara hjälpt henne till ett bra arbete, utan även att växa som person säger hon.

”Den har fått mig att känna mig som en bättre människa och mycket mer professionell.  Utbildningen har gett mig jättemycket kraft för att jobba vidare.”