YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

VÄLFÄRDSTEKNIK – inom vård och omsorg

10 veckor (Distans)

Utbildningen för dig som arbetar inom vård-omsorg, hälso/sjukvård och vill förstå och lära mer om hur man använder och implementerar välfärdsteknik i hemmen.

Vad är välfärdsteknologi?

De är teknologi som kan bidra till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället. Välfärdsteknologi kan stärka äldre personer och personer med funktions-nedsättning till ett självständigare liv.
Välfärdsteknologi kan också vara stöd för anhöriga och bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för både brukare och personal inom och vård- och omsorg.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antog 2016 “Vision e-hälsa 2025”. Målsättningen i visionen är att, år 2025, “ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Mer information & utbildningens innehåll

Utbildningen är en distansutbildning under 2 terminer med planerade skoldagar ca 25 % studietakt.
Vi kommer att visa upp goda exempel från verksamheten. Lärare och gästföreläsare kommer från branschen både lokalt och nationellt.

För studierna krävs tillgång till dator med kamera och mikrofon, gärna headset.
Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad (Obs! endast om man studerar 50% och mer kan man uppbära CSN-bidrag)

Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt 2 års yrkeserfarenhet inom vård & omsorg (motsvarande heltid).

Kurser i utbildningen
Välfärdsteknik – 30 Yhp
Etik och lagstiftning samt pedagogik och handledning – 20 Yhp

Start

Den här utbildningen startar inte under 2022