YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

PLANERADE UTBILDNINGAR

Våra planerade utbildningar med start hösten 2018 är:

-Butiksledare 150 Yhp

-Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog 200 Yhp

-Arbetsledare 415 Yhp

Besked om starter och ansökan kan ges 23 januari 2018

 

Planerade utbildningar i Kramfors 2018

Funderar du på att söka någon av våra planerade utbildningar? I så fall vad roligt. Vår hemsida uppdateras löpande med information och finns inte information om just den utbildningen som du är intresserad av så hör av dig till oss så kan vi berätta mer.

 

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

När det gäller punkt två ovan har Myndigheten för yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du har läst in behörighet på folkhögskola – se myndighetens föreskrift.

REELL KOMPETENS

Yrkeshögskolan kan räkna dig som behörig trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven. För ett sådant beslut krävs att de ska anse att du på grund av någon omständighet ändå har förmåga att genomföra utbildningen. Detta kallas för reell kompetens.

Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter du fått från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst. För att ansöka om reell kompetens ska du skicka in brev och handlingar där du visar vilken samlad kompetens som du har.
Vid ansökan anger du att du söker med reell kompetens.