YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

Byggnadsvård-Interiör & Hantverk

2 år (400YH-Poäng)

För en byggnadsvårdare är sällan den ena dagen lik den andra.

Mer information & utbildningens innehåll

För en byggnadsvårdare är oftast inte den ena dagen lik den andra. Efter utbildning hos oss kan du jobba med t.ex.  restaureringsarbeten av historiskt värdefulla snickerier i exempelvis kyrkor, kulturmiljöer och andra byggnadsminnen. men även tillverkning av specialsnickerier såsom kök, dörrar och fönster.  Även projektering och planering av arbeten med objekt skyddade av kulturminneslagen ingår.

Utbildningen innehåller bland annat kurser inom fönsterhantverk, profilhyvling för hand, rittekniker, traditionellt måleri, företagande samt restaurering och tillverkning av äldre inredningssnickerier. Vi ger dig en bred bas och kunskap om kulturmiljövårdens hantverk, synsätt och värderingar. Du utvecklar din känsla för detaljer och med inspiration från hantverkare, antikvarier, konservatorer och arkitekter får du inblick i hantverk, materialkunskap och verktygsvård.

Läs mer på vårt informationsblad genom att klicka här.

Du kan även beställa mer information om utbildningen gratis på Studentum.

Kurser i utbildningen

Antikvarisk förundersökning – 4v
Eget företagande & entreprenörskap – 4v
Examensarbete – 10v
Historiska inredningssnickerier I – 10v
Historiska inredningssnickerier II – 5v
Historiska inredningssnickerier III – 2v
Historiska inredningssnickerier IIII – 9v
Konst-, stil- och möbelhistoria – 4v
Kulturmiljövårdens hantverk I – 9v
Kulturmiljövårdens hantverk II – 10v
Kulturmiljövårdens hantverk III – 5v
LIA Lärande i arbete 1 – 4v
LIA Lärande i arbete 2 – 4v

Möbelsnickare-
Historiskt hantverk

2 år (400YH-Poäng)

En möbelsnickares vardag kan se ut på många olika sätt beroende på om man jobbar på ett större företag, specialsnickeri eller som egen företagare.

Mer information & utbildningens innehåll

En möbelsnickares vardag kan se ut på många olika sätt beroende på om du jobbar på ett större företag, trappsnickeri eller som egenföretagare med tillverkning av egendesignade möbler. För att trivas som möbelsnickare bör du tycka om att jobba med utmaningar, vara flexibel och hantera snabba ändringar som kan uppstå i ett projekt. Du kan jobba mot högt ställda krav samtidigt som du har en ödmjukhet inför objekten och har ett öga för detaljer och historiskt ursprung.

Utbildningen innehåller bland annat kurser inom materiallära, fanering, bildhuggeri, ytbehandling, maskinkunskap, digital ritteknik och återskapande av historiska möbler men även tillverkning av egendesignade projekt. Vi utgår från historiska förebilder och metoder men med moderna tillämpningar och maskiner som hjälpmedel.

Läs mer på vårt informationsblad genom att klicka här.

Beställ mer information om utbildningen gratis på Studentum.

Kurser i utbildningen

Eget företagande & entreprenörskap och marknadsföring – 5,5 v
Examensarbete – 13v
Konst-, stil- och möbelhistoria – 4v
LIA Lärande i arbete 1 – 4v
LIA Lärande i arbete 2 – 4v
Möbelsnickeriets hantverk I – 16v
Möbelsnickeriets hantverk II – 16v
Möbelsnickeriets hantverk III – 16v
Skissteknik och färglära – 1,4v

Specialiserad möbelsnickare – Gesäll

1 år (200YH-Poäng)

En möbelsnickares vardag kan se ut på många olika sätt beroende på om man jobbar på ett större företag, specialsnickeri eller som egen företagare.

Mer information & utbildningens innehåll

 Ett framtidsyrke

Det råder idag brist på utbildade hant-
verkare inom möbelsnickeri. Samhällets krav på hållbarhet och kvalitet ökar hela tiden vilket gör att branschens efterfrågan på utbildad kompetent personal också ökar.

Examensarbete/Gesällprov

Utbildningen avslutas med ett examensarbete/Gesällprov på hög professionell nivå som ska sammanfatta alla delarna i utbildningen.  Gesällbrevet är det grundläggande kompetensbeviset inom hantverksyrket och den som fått sitt Gesällbrev har genomgått en hantverksutbildning och har gjort ett godkänt gesällprov under eller efter sin utbildning enligt de krav som yrkets branschorganisation beslutat om i samarbete med Sveriges Hantverksråd.

Läs mer på vårt informationsblad genom att klicka här.

Beställ mer information om utbildningen gratis på Studentum.

Kurser i utbildningen

Affärsutveckling, entreprenörskap, och marknadsföring  – 20 Yhp
Avancerad konstruktion och arbetsplanering- 20 Yhp
CNC-kurs i datastyrd tillverkning och produktion- 10 Yhp
Design- och produktutveckling – 20 Yhp
Examensarbete – 90 Yhp
LIA – Lärande i arbete – 20 Yhp
Projektarbete- 20 Yhp

Möbeltapetserare – Historiskt hantverk

2 år (400YH-Poäng)

En möbeltapetserares vardag är varierad och kreativ. Den ställer krav på både tekniskt kunnande och öga för färg och form.

Mer information & utbildningens innehåll

En möbeltapetserares vardag är varierad och kreativ. Den ställer krav på både tekniskt kunnande och öga för färg och form. Kvalité och hållbarhet är en naturlig följd av väl beprövade hantverkstekniker som även ligger till grund för modernare arbetsmetoder.

Utbildningen innehåller kurser i både traditionellt och modernt stoppningsarbete, beklädnadstekniker, maskinsömnad, båtkapell, läder och rottingflätning. Du lär dig att arbeta med både historiska möbler och moderna designklassiker.

Läs mer på vårt informationsblad genom att klicka här.

Beställ mer information om utbildningen gratis på Studentum.

Kurser i utbildningen

Eget företagande entreprenörskap och marknadsföring- 5,5v
Examensarbete – 10v
Konst-, stil- och möbelhistoria – 4v
LIA Lärande i arbete 1 – 4v
LIA Lärande i arbete 2 – 4v
LIA Lärande i arbete 3 – 4v
LIA Lärande i arbete 4 – 4v
Möbeltapetseringens hantverk I – 15v
Möbeltapetseringens hantverk II – 14v
Möbeltapetseringens hantverk III – 14v
Skissteknik och färglära 1,4v

Start
Utbildningarna startar v 36 2022 i Kramfors
Beställ mera info till respektive utbildning via Studentum. Se länk i drop down listen, ”Mer information & utbildningens innehåll

Ansökning
Ansökningsomgången pågår 15 feb-15 maj

Ansök via webben flik “ANSÖKAN

Några samarbetspartners

Byggnadsvård:
BRA Kulturmåleri, FIBOR, Gröna
Fastigheter, Gunnebo Slott och Trädgårdar, Järnakademien, Länsmuseet Västernorrland m fl

Möbelsnickare:
Humlebäck Keramik
och Möbelsnickeri AB, Stockholms Snickarmästareförening, Lövsättra Snickeri AB, Småföretagarna,
Täpac m fl.