YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

Byggnadsvård-Interiör & Hantverk

För en byggnadsvårdare är oftast inte den ena dagen lik den andra. Efter utbildning hos oss kan du jobba med t.ex. tillverkning av specialsnickerier såsom kök, dörrar och fönster men även restaureringsarbeten av historiskt värdefulla snickerier i exempelvis kyrkor, kulturmiljöer och andra byggnadsminnen. Även projektering och planering av arbeten med objekt skyddade av kulturminneslagen ingår.

 

KURSSTART V 36 2020 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

BYGGNADSVÅRD: Utbildningen innehåller bland annat
kurser inom fönsterhantverk, profilhyvling för hand, rittekniker, traditionellt måleri, företagande samt restaurering och tillverkning av äldre inredningssnickerier. Vi ger dig en bred bas och kunskap om kulturmiljövårdens hantverk, synsätt och värderingar. Du utvecklar din känsla för detaljer och med inspiration från hantverkare, antikvarier, konservatorer och arkitekter får du inblick i hantverk, materialkunskap och verktygsvård.


MÖBELSNICKARE: Utbildningen innehåller bland annat kurser inom materiallära, fanering, bildhuggeri, ytbehandling, maskinkunskap, digital ritteknik och återskapande av historiska möbler men även tillverkning av egendesignade projekt. Vi utgår från historiska förebilder och metoder men med moderna tillämpningar och maskiner som hjälpmedel

 

Möbelsnickeri ur ett hantverksperspektiv

 

En möbelsnickares vardag kan se ut på många olika sätt beroende på om man jobbar på ett större företag, trappsnickeri eller som egen företagare med tillverkning av egendesignade möbler. För att trivas som möbelsnickare bör du tycka om att jobba med utmaningar, vara flexibel och hantera snabba ändringar som kan uppstå i ett projekt. Du kan jobba mot högt ställda krav samtidigt som du har en ödmjukhet inför objekten och har ett öga för detaljer och historiskt ursprung.

 

 KURSSTART V 36 2020

Några samarbetspartners

Byggnadsvård:
BRA Kulturmåleri, FIBOR, Gröna
Fastigheter, Gunnebo Slott och Trädgårdar, Järnakademien, Länsmuseet Västernorrland m fl

Möbelsnickerare:
Humlebäck Keramik
och Möbelsnickeri AB, Stockholms Snickarmästareförening, Lövsättra Snickeri AB, Småföretagarna,
Täpac m fl.