YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

Byggnadsvård-Interiör & Hantverk

2 år (400YH-Poäng)

För en byggnadsvårdare är sällan den ena dagen lik den andra.

Mer information & utbildningens innehåll

För en byggnadsvårdare är oftast inte den ena dagen lik den andra. Efter utbildning hos oss kan du jobba med t.ex. tillverkning av specialsnickerier såsom kök, dörrar och fönster men även restaureringsarbeten av historiskt värdefulla snickerier i exempelvis kyrkor, kulturmiljöer och andra byggnadsminnen. Även projektering och planering av arbeten med objekt skyddade av kulturminneslagen ingår.

Utbildningen innehåller bland annat kurser inom fönsterhantverk, profilhyvling för hand, rittekniker, traditionellt måleri, företagande samt restaurering och tillverkning av äldre inredningssnickerier. Vi ger dig en bred bas och kunskap om kulturmiljövårdens hantverk, synsätt och värderingar. Du utvecklar din känsla för detaljer och med inspiration från hantverkare, antikvarier, konservatorer och arkitekter får du inblick i hantverk, materialkunskap och verktygsvård.

Möbelsnickeri ur ett hantverksperspektiv

2 år (400YH-Poäng)

En möbelsnickares vardag kan se ut på många olika sätt beroende på om man jobbar på ett större företag, specialsnickeri eller som egen företagare.

Mer information & utbildningens innehåll

En möbelsnickares vardag kan se ut på många olika sätt beroende på om du jobbar på ett större företag, trappsnickeri eller som egenföretagare med tillverkning av egendesignade möbler. För att trivas som möbelsnickare bör du tycka om att jobba med utmaningar, vara flexibel och hantera snabba ändringar som kan uppstå i ett projekt. Du kan jobba mot högt ställda krav samtidigt som du har en ödmjukhet inför objekten och har ett öga för detaljer och historiskt ursprung.

Utbildningen innehåller bland annat kurser inom materiallära, fanering, bildhuggeri, ytbehandling, maskinkunskap, digital ritteknik och återskapande av historiska möbler men även tillverkning av egendesignade projekt. Vi utgår från historiska förebilder och metoder men med moderna tillämpningar och maskiner som hjälpmedel.

Möbeltapetserare – Historiskt hantverk

2 år (400YH-Poäng)

En möbeltapetserares vardag är varierad och kreativ. Den ställer krav på både tekniskt kunnande och öga för färg och form.

Mer information & utbildningens innehåll

En möbeltapetserares vardag är varierad och kreativ. Den ställer krav på både tekniskt kunnande och öga för färg och form. Kvalité och hållbarhet är en naturlig följd av väl beprövade hantverkstekniker som även ligger till grund för modernare arbetsmetoder.

Utbildningen innehåller kurser i både traditionellt och modernt stoppningsarbete, beklädnadstekniker, maskinsömnad, båtkapell, läder och rottingflätning. Du lär dig att arbeta med både historiska möbler och moderna designklassiker.

Start
Utbildningarna startar v 36 2020 i Kramfors
Beställ mera info här (via studentum)

Ansökning
Ansökningsomgången pågår 15 feb-15 maj

Ansök via webben flik “ANSÖKAN

Några samarbetspartners

Byggnadsvård:
BRA Kulturmåleri, FIBOR, Gröna
Fastigheter, Gunnebo Slott och Trädgårdar, Järnakademien, Länsmuseet Västernorrland m fl

Möbelsnickerare:
Humlebäck Keramik
och Möbelsnickeri AB, Stockholms Snickarmästareförening, Lövsättra Snickeri AB, Småföretagarna,
Täpac m fl.