Enstaka kurser

Vi erbjuder enstaka kurser:

 

Geografiskt Informationssystem med prel start 12 dec 2019

Samhällsplanering och Fastighetsteknik Prel start V44

Kontakta yhk för mer info. info@yhk.se