Vi erbjuder Enstaka kurs i Näringslära 15 Yhp:

Kursen syfte och mål:
Ge specialiserade kunskaper om och i näringsämnena, dess uppgifter i kroppen och vilken betydelse de har för hälsan. Specialiserade kunskaper om och i närings- och kostrekommendationer samt näringsbehov för personer med demenssjukdom.

De specialiserade kunskaperna ligger till grund för att lösa sammansatta problem i olika omvårdnads situationer inom demensomsorg. Dessa utförs självständigt eller tillsammans med andra och leder till professionell utveckling.

Utbildningen är på distans 1/2 fart med 2 träffar.
Kursen startar 11 jan  2021 och avslutas den 30 mars med träffar den 11 jan och 15 mars i Kramfors alternativt zoom (ett verktyg för digital kommunikation med ljud o bild).
Mellan träffarna arbetar du enskilt och/eller i grupp och på distans.
Kursen ingår i den ordinarie utbildningen till Specialiserad undersköterska i demensvård.

Sista ansökningsdag är den 15 dec

Behörighet: Kurser från Vård och omsorgsprogrammet, Medicin1, Psykologi1, vård- och omsorg 1 och 2
samt yrkeserfarenhet inom vård och omsorgsyrket motsvarande 1 år heltid.
Bilagor till ansökningen är betyg samt tjänstgöringsintyg som visar ovan angivna behörigheter.

ANSÖKNINGSBLANKETT