YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

PSYKIATRISPECIALISERAD UNDERSKÖTERSKA/
VÅRDARE

40 veckor(200 YH-poäng) Distans/Halvfart (2år)

Utbildningen vänder sig till dig som har en vilja att utveckla din yrkesroll och i ditt arbete möter personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mer information & utbildningens innehåll

Att arbeta med personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kräver mycket av Dig. Med utbildningen stärks Du i Din yrkesroll genom att få evidensbaserade kunskaper i området psykiatri.

Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och att förbättra deras livskvalitet och arbetar kanske idag inom funktionsstöd, äldreomsorg, landstinget eller kriminalvården. I ditt arbete möter du personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder.

Vår specialiserade utbildning ger dig kompetens att förbättra deras livskvalité. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter om personernas livsvillkor, psykiatriska sjukdomar och dess omvårdnad, livsstilssjukdomar, återhämtning och rehabilitering, missbruk och beroende samt juridik.
Centralt i utbildningen är återhämtningsprocessen i samband med psykisk ohälsa och hur du kan understödja denna.

Syftet med utbildningen är att du som deltar, ska utveckla förmågan att söka, bearbeta, analysera och använda information från olika källor.
Du får fördjupade kunskaper inom området, baserat på evidensbaserad omvårdnadsforskning- kunskaper, färdigheter och kompetenser som branschen efterfrågar.
Genom de metoder som används ges de studerande möjlighet att utveckla självständighet och kreativitet såväl som samarbetsförmåga i grupp.
Kompetenshöjande utbildningar ökar möjligheter att rekrytera den baspersonal som efterfrågas, arbetet blir attraktivt genom lön- och karriärmöjligheter.

Utbildningen bedrivs per distans, med träffar i Kramfors ca 3 ggr/termin, deltid 50% under 4 terminer (2 år)

Studieform & information om ansökan

Studieform
Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år) , med obligatoriska träffar ca 3 ggr per termin. Vid samlingstillfällena bedrivs föreläsningar, case, samt studiebesök. Däremellan sker studier och kommunikation via lär-plattformen It´s learning.

Ansökning

Ansökningswebben öppnar den 15 febr. Sista ansökningsdag 15 maj

Använd webansökan under flik ”ANSÖKAN”
Observera att din ansökan måste var komplett för att behandlas.

Lägst betyg Godkänd (E) i
Medicin 1, 150p
Psykologi 1, 50p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p, Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
eller..
från Barn och fritidsprogrammet i kurserna:
Grundläggande vård och omsorg, 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Hälsopedagogik, 100p
eller..
reell kompetens.

Utbildningens karaktär av specialisering kräver minst 1-års yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, inom vård- och omsorgsyrket.
Yrkeserfarenhet räknas oavsett hel- eller deltidsarbete.

Om du vill söka med reell kompetens måste du skicka med intyg/betyg från ev.tidigare (annan) utbildning och arbetsgivarintyg.

Så här säger 2 studerande (intag 2018)

Kurser i utbildningen

Psykisk ohälsa (2 v)
Psykiatriska och somatiska sjukdomar/funktionsnedsättningar (8 v)
Stöd och omvårdnad vid psykisk ohälsa och funktionsnedsättning (8 v)
Återhämtning och rehabilitering (7 v)
Missbruk och beroende kopplat till psykisk ohälsa (3 v)
Juridik och organisation (2 v)
Lärande i arbete (4 v)
Pedagogik (4 v)
Examensarbete (2 v)

Start
Utbildningen startar v 35 2022 i Kramfors
Beställ mera info här (via studentum)

Ansökning
Ansökningsomgången pågår 15 feb-15 maj

Ansök via webben flik “ANSÖKAN