YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En kvinna står med slutna ögon och luktar på en bukett med blommor.

PSYKIATRISPECIALISERAD
UNDERSKÖTERSKA/VÅRDARE
MED BEROENDEKOMPETENS

40 veckor(200 YH-poäng) Distans/Halvfart (2år)

*Öppen för sen ansökan!

Utbildningen vänder sig till dig som har en vilja att utveckla din yrkesroll och i ditt arbete möter personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller beroendesjukdom.

Mer information & utbildningens innehåll

Att arbeta med personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller beroendesjukdom kräver mycket av Dig. Idag arbetar du kanske inom statlig-, regional-, kommunal-, eller privat verksamhet där du möter målgruppen.
Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor för att förbättra deras livskvalitet men saknar kanske kompetens för att fullt ut ge individerna det de behöver.

 Vår specialiserade utbildning står på tre ben som handlar om stöd och bemötande, psykiatriska sjukdomar/funktionsnedsättningar samt missbruk och beroende och detta löper genom hela utbildningen tillsammans med återhämtningsprocessen och juridik som ger dig kompetenser och färdigheter att möta målgruppen och främja självständighet och delaktighet som möjliggör förbättrade livsvillkor.

Syftet med utbildningen är att du som deltar ska utveckla förmågan att söka, bearbeta, analysera och använda information från olika källor. Metoder som används är föreläsningar, grupparbete, individuellt arbete samt praktik (LIA) inom aktuellt verksamhetsområde. Den studerande ges därmed möjlighet att utveckla självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga.
Utbildningen utgår från evidensbaserad kunskap och ger dig kompetenser och färdigheter som branschen efterfrågar.

Utbildningen bedrivs per distans, med träffar i Kramfors ca 3-4 ggr/termin, deltid 50% under 4 terminer (2 år)

Studieform & information om ansökan

Studieform
Utbildningen sker på distans, 50% under 4 terminer (2 år) med obligatoriska träffar 3-4 ggr per termin.
Mellan dessa sammankomster sker studier via lär-plattformen It’s Learning, enskilt eller i grupp.

Ansökning
Ansökningswebben öppnar 15 februari, sista ansökningsdag 15 maj.

Du gör din ansökan under fliken ”ANSÖKAN”
Observera att din ansökan måste var komplett för att behandlas.

Du kan söka utifrån olika utgångslägen:

Observera! Oavsett sökväg kräver specialistutbildningen minst 1-års yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, inom vårdyrket eller verksamheter där du mött målgruppen. Detta styrks med intyg. Yrkeserfarenhet räknas oavsett hel- eller deltidsarbete.

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Grundläggande vård och omsorg
Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
ELLER
Medicin 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

eller motsvarande äldre kurser

Reell kompetens.

Om du vill söka med reell kompetens måste du fylla i en kompetenskartläggning som styrker att du hanterar eftergymnasiala studier. Denna kan kompletteras med betyg från ev. tidigare utbildningar, personligt brev och ev. rekommendationer. Detta ger oss underlag att bedöma dina möjligheter att hantera utbildningen.

Klicka här för att ladda ned kompetenskartläggningen.

Så här säger 2 studerande

Kurser i utbildningen

Psykisk ohälsa (10 Yhp)
Psykiatriska och somatiska sjukdomar/funktionsnedsättningar (40 Yhp)
Stöd, bemötande och omvårdnad (40 Yhp)
Missbruk och beroende kopplat till psykisk ohälsa (40 Yhp)
Juridik och organisation (20 Yhp)
Återhämtning och rehabilitering (20 Yhp)
Lärande i arbete (20 Yhp)
Examensarbete (10 Yhp)

Start
Utbildningen startar v.35 2024 i Kramfors
Beställ mera info här (via studentum)

Ansökning
Ansökningsomgången pågår 15 feb-15 april
Ansök via webben flik “ANSÖKAN