YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

KUNSKAPER I SVENSKA

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

För dig som inte har svenska som modersmål finns på vissa utbildningar möjlighet att få extra stöd i form av svenska med yrkesinriktning.

Klicka här för att komma till ansökan.

KUNSKAPER I SVENSKA

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

För dig som inte har svenska som modersmål finns på vissa utbildningar möjlighet att få extra stöd i form av svenska med yrkesinriktning.

Klicka här för att komma till ansökan.