YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

MÄTNINGSTEKNIKER

83 veckor (415 YH-Poäng)

Mätningstekniker är en eftergymnasial utbildning, som är gratis* och studiemedelsberättigad. Efter genomförd utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Vad gör en mätningstekniker?

Som Mätningstekniker utför du mätningar i många olika sammanhang. Inmätning, utsättning, terrängmodeller vid byggnation av broar, vägar och andra mark- och anläggningsjobb, vid husutsättning och annan byggverksamhet, vid nyupprättning- och uppdatering av stomnät, kartor, fastigheter, VA-nät m.m.

Mätningsteknikens roll idag betydligt viktigare än några decennier tillbaka. Mätningsteknikern ska finnas på plats före-under och efter t.ex en byggproduktion och med kortare produktionstider ökar också ansvaret att göra inmätningar och utsättningar rätt och snabbt.

Mätningsteknikern använder avancerade dataprogram och tekniska instrument såsom totalstation och GPS och man mäter både optiskt och med hjälp av satelliter. Ett intresse för teknik och kunskaper i matematik och datoranvändning är en bra bakgrund för dig som söker utbildningen. Arbetet är varierande och mycket självständigt. Man arbetar både inne och ute och arbetsuppgifterna innebär ofta intressant problemlösning, en spännande blandning av frihet och precision, natur och teknik.

Mätningstekniker är en eftergymnasial utbildning, som är gratis* och studiemedelsberättigad. Efter genomförd utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Läs mer om våra tidigare studenter som utbildat sig till Mätningstekniker.

“Utan mätningstekniker stannar Sverige”

Mer information & utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller bland annat kurser inom Geodetisk mätningsteknik, Mark- och anläggningsteknik, GIS/Kartteknik, GIS,   Yrkesmatematik, samt Samhälls- och fastighetsteknik.

I kurserna lär man sig  att hantera och mäta med de på marknaden förekommande moderna geodetiska instrument som avvägare, totalstation och GNSS-mottagar för att samla in mätdata och sedan bearbetar  informationen i datorer med tillhörande beräknings och grafiska program.
I kursen Samhälls- och fastighetsteknik lär man sig översiktligt om rättsväsendets uppbyggnad och funktion utifrån samhällsplaneringsprocessen och i kursen GIS/Kartteknik får man lära sig om kartors uppbyggnad och utveckling samt olika typer av datafångstmetoder.

Under de två åren blandas teoretisk utbildning med fältövningar och praktiska tillämpningar. Stora delar av utbildningen sker också ute på arbetsplatser (LIA- Lärande i Arbete, totalt 26 veckor).
Utbildningen är upplagd så att du som student skall få så bra förutsättningar som möjligt i din kommande yrkesroll.

Start
Utbildningen startar v 34 2020 i Kramfors
Beställ mera info här (via studentum)

Ansökning

Ansökningsomgången pågår 15 feb-15 maj
Ansök via webben flik “ANSÖKAN