YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

KONTAKTA YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

Gör en intresseanmälan här!

Yrkeshögskolan Höga Kusten
Postadress
Vuxenutbildningen/Campus Kramfors
 872 80 Kramfors

Besöksadress
Företagsv. 2, 872 80 Kramfors

Utbildningsansvarig
Agnetha Fredriksson
agnetha.fredriksson(at)kramfors.se
Telefon: 0612-80 117

Assistent
Annica Edström
annica.edstroem(at)kramfors.se
Telefon: 0612-80 536

Studie- och yrkesvägledare
0612-80 500