YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

Klicka här för att läsa igenom och godkänna villkoren för att komma vidare i ansökningen. Godkänn i rutan längst ner.

Information som lämnas till den sökande i systemet YH-antagning.se

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningen, Kramfors Kommuns, studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsledare i resp utbildning du sökt till. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på vilka handlingar du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten och bedöm om du vill skicka in dem eller inte. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Begäran om denna information ska göras skriftligen hos registrator eller dataskyddsombud i Kramfors Kommun. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Dataskyddsombud

Vuxenutbildningen i Kramfors kommun har ett dataskyddsombud, som har till uppgift att
hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära
information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med
dataskyddsombudet, kan du vända dig hit (dataskyddspolicy)
https://www.kramfors.se/kommun–demokrati/dina-personuppgifter.html

Jag godkänner

Klicka här för att läsa igenom och godkänna villkoren för att komma vidare i ansökningen. Godkänn i rutan längst ner.

Information som lämnas till den sökande i systemet YH-antagning.se

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningen, Kramfors Kommuns, studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsledare i resp utbildning du sökt till. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på vilka handlingar du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten och bedöm om du vill skicka in dem eller inte. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Begäran om denna information ska göras skriftligen hos registrator eller dataskyddsombud i Kramfors Kommun. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Dataskyddsombud

Vuxenutbildningen i Kramfors kommun har ett dataskyddsombud, som har till uppgift att
hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära
information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med
dataskyddsombudet, kan du vända dig hit (dataskyddspolicy)
https://www.kramfors.se/kommun–demokrati/dina-personuppgifter.html

Jag godkänner