Gästföreläsningar

Yrkeshögskolan Höga kusten bjuder in till en inspirerande föreläsning med
Bo Hejlskov Elvén
Hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individ och personal? Hur optimerar vi vårt bemötande i vardagen? Hur undviker vi oro och aggressivitet?
Vad betyder lågaffektivt bemötande? Det har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Lugn och självkontroll hänger ihop.
Bo lär oss metoder som skyddar både individer och personal. Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar. Metoderna handlar om tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

Dag/Tid: den 27 feb 2019 kl 9-16
Plats: Kramfors Folkets Park, Parkgatan 14- Hitta hit

Här kan du dagtid parkera fritt eller med P-skiva i närheten av Folkets Park, Kramfors. hitta hit- karta_parken

Anmäl här

Sista datum för anmälan 14 feb

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år.

Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt.

Grunden för hans metoder kommer från neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Metoderna är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas ”Low Arousal Approach” eller ”Låg-affektiv pedagogik”. Metoderna har sin utgångspunkt i hur personalen hanterar barn, brukare och patienter i vardagen, inte i beteendet i sig.