YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En möbelsnickare står i en verkstad och bildhugger på ett taburettben.

Specialiserad möbelsnickare – Gesäll

1 år (200YH-Poäng) Skolförlagd utbildning

Det råder idag brist på utbildade hantverkare inom möbelsnickeri. Samhällets krav på hållbarhet och kvalitet ökar hela tiden vilket gör att branschens efterfrågan på utbildad kompetent personal också ökar.

Examensarbete/Gesällprov
Utbildningen avslutas med ett examensarbete/Gesällprov på hög professionell nivå som ska sammanfatta alla delarna i utbildningen.  Gesällbrevet är det grundläggande kompetensbeviset inom hantverksyrket och den som fått sitt Gesällbrev har genomgått en hantverksutbildning och har gjort ett godkänt gesällprov under eller efter sin utbildning enligt de krav som yrkets branschorganisation beslutat om i samarbete med Sveriges Hantverksråd.

Beställ mer information om utbildningen gratis på Studentum.

 

Kurser i utbildningen

Affärsutveckling, entreprenörskap, och marknadsföring  – 20 Yhp
Avancerad konstruktion och arbetsplanering- 20 Yhp
CNC-kurs i datastyrd tillverkning och produktion- 10 Yhp
Design- och produktutveckling – 20 Yhp
Examensarbete – 90 Yhp
LIA – Lärande i arbete – 20 Yhp
Projektarbete- 20 Yhp

*5yhp = 1 arbetsvecka


Start
Utbildningarna startar v 36 2024 på Campus Kramfors
Beställ mera info till respektive utbildning via Studentum.

Ansökning Ansökningsomgången pågår 15 feb-15 april
Ansök via webben flik “ANSÖKAN

Några samarbetspartners

Byggnadsvård:
BRA Kulturmåleri, FIBOR, Gröna Fastigheter, Gunnebo Slott och Trädgårdar, Järnakademien, Länsmuseet Västernorrland m.fl.

Möbelsnickare:
Humlebäck Keramik
och Möbelsnickeri AB, Stockholms Snickarmästareförening, Lövsättra Snickeri AB, Småföretagarna, Täpac m.fl.

Möbeltapetserare:
AB Ludvig Svensson
Kroknålen Tapetserarverkstad, Lindfeldts Tapetseri, Sveriges Tapetserarmästare STM, Nadja Wedin Design, Tapetserare Toresson m.fl.

Specialiserad möbelsnickare – Gesäll

1 år (200YH-Poäng) Skolförlagd utbildning
En möbelsnickares vardag kan se ut på många olika sätt beroende på om man jobbar på ett större företag, specialsnickeri eller som egen företagare.

Mer information & utbildningens innehåll

Det råder idag brist på utbildade hantverkare inom möbelsnickeri. Samhällets krav på hållbarhet och kvalitet ökar hela tiden vilket gör att branschens efterfrågan på utbildad kompetent personal också ökar.

Examensarbete/Gesällprov
Utbildningen avslutas med ett examensarbete/Gesällprov på hög professionell nivå som ska sammanfatta alla delarna i utbildningen.  Gesällbrevet är det grundläggande kompetensbeviset inom hantverksyrket och den som fått sitt Gesällbrev har genomgått en hantverksutbildning och har gjort ett godkänt gesällprov under eller efter sin utbildning enligt de krav som yrkets branschorganisation beslutat om i samarbete med Sveriges Hantverksråd.

Beställ mer information om utbildningen gratis på Studentum.

Kurser i utbildningen

Affärsutveckling, entreprenörskap, och marknadsföring  – 20 Yhp
Avancerad konstruktion och arbetsplanering- 20 Yhp
CNC-kurs i datastyrd tillverkning och produktion- 10 Yhp
Design- och produktutveckling – 20 Yhp
Examensarbete – 90 Yhp
LIA – Lärande i arbete – 20 Yhp
Projektarbete- 20 Yhp

*5yhp = 1 arbetsvecka


Start
Utbildningarna startar v 36 2024 på Campus Kramfors
Beställ mera info till respektive utbildning via Studentum.

Ansökning Ansökningsomgången pågår 15 feb-15 april
Ansök via webben flik “ANSÖKAN

 

 

Några av våra samarbetspartners
Humlebäck Keramik och Möbelsnickeri AB, Stockholms Snickarmästareförening, Lövsättra Snickeri AB, Småföretagarna, Täpac m fl.