ANSÖKNINGSWEBBEN ÖPPEN
VÄLKOMMEN att ansöka till
-Mätningstekniker 415 YHp
Start v34 2019
-Specialiserad undersköterska i demensvård 200 YHp
Start v36 2019
-Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog 200 YHp
Start v35 2019
-Byggnadsvårdare-Historiskt hantverk 400p
-Möbelsnickare-Interiör och hantverk 400p