Toppbetyg till Yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en kvalitetsgranskning av utbildningen Specialiserad undersköterska i demensvård i Kramfors. Myndigheten bedömer att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet.