YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

LITTERATUR-LOPPIS

Titel: Demensjukdomar
Författare: hans Basun, Margareta Skog,Lars-Olov Wahlund och Helle Wijk
Upplaga: första upplagan isbn 978-9147-105557
Pris: 425
Säljare: Britt-Marie Eriksson
bitte_eriksson@hotmail.com


Titel: Palliativ medicin och vård 
Författare: Peter Strang och Barbro Beck-Friis 
Upplaga: fjärde upplagan 
Pris: 450
Säljare: Britt-Marie Eriksson
bitte_eriksson@hotmail.com


Titel: kommunikation och demensjukdom ökad förståelse i samtal och möten
Författare: Margareta Skog
Upplaga: isbn 978-91-8809-938-9
Pris: 200
Säljare: Britt-Marie Eriksson
bitte_eriksson@hotmail.com


Titel: Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv
Författare: Cecilia Norrbrink och Thomas Lundeberg
Upplaga: 2:da upplagan isbn 987-91-44-08970-6
Pris: 450
Säljare: Britt-Marie Eriksson
bitte_eriksson@hotmail.com


Titel: Palliativ vård inom äldreomsorgen
Författare: Peter Strange
Upplaga: 3:de upplagan isbn 978-91-87345-07-4
Pris: 250
Säljare: Britt-Marie Eriksson
bitte_eriksson@hotmail.com


Titel: äldreomsorgens värdegrund
Författare: monika forsman
Upplaga: isbn nr 978-7205-719-7
Pris: 150
Säljare: Britt-Marie Eriksson
bitte_eriksson@hotmail.com


Titel: Byggteknik, Gösta Hamrén, Del A-B-C-D
Författare: Gösta Hamrin
Upplaga: 
Pris: 400
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv
Författare: Anita Larsson, Anne Jalakas
Upplaga: Första upplagan
Pris: 180
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Entreprenörskap; Utveckling av företagande, kommentarer och lösningar
Författare: Cege Ekström, Ronald Fagerfjäll, Carina Jansson
Upplaga: Upplaga 1:2
Pris: 200
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Byggstyrning
Författare: Ervin Révai
Upplaga: Fjärde upplagan
Pris: 300
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Praktisk husbyggnadsteknik
Författare: Kenneth Sandin
Upplaga: Upplaga 2:7
Pris: 200
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Arbetsmiljö för Byggare
Författare: Sune Sundström, Arne Englund, Gunnar Sandberg och Liber AB
Upplaga: Första upplagan
Pris: 200
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Entreprenörskap; Utveckling av företagande
Författare: Cege Ekström, Ronald Fagerfjäll, Carina Jansson
Upplaga: Andra Upplagan
Pris: 300
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Gruppsykologi; om grupper, organisationer och ledarskap
Författare: Lars Svedberg
Upplaga: Fjärde upplagan
Pris: 200
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Gruppsykologi; om grupper, organisationer och ledarskap
Författare: Lars Svedberg
Upplaga: Femte upplagan
Pris: 300
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Byt 12; Projektstyrning och arbetsledning
Författare: Samuel A Berg
Upplaga: 
Pris: 250
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Byggnadsmaterial; Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper
Författare: Per Gynnar Burström
Upplaga: Andra Upplagan
Pris: 350
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling
Författare: Bengt Hansson, Stefan Olander, Mats Persson
Upplaga: 
Pris: 600
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Planeringens grunder
Författare: Jan Nyström, Lennart Tonell
Upplaga: Tredje upplagan
Pris: 200
Säljare: Markus Gottwall
M.gottwall@Hotmail.com


Titel: Geriatrisk Nutrition
Författare: Gerd Faxén Erving, Brita Karlström och Elisabet Rothenberg
Upplaga: 1:2
Pris: 180
Säljare: Sara
Sara.lindbom@hotmail.se


Titel: Hemmets vårdetik, om vård av äldre i livets slutskede 
Författare: Gunilla Silfverberg
Upplaga: 1:5
Pris: 150
Säljare: Sara
Sara.lindbom@hotmail.se


Resultat 1 – 21 av 21