YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En student sitter och skissar på en ritning med ett gammalt bord i förgrunden.

Arbetsmarknaden – Möbelsnickare

Det råder idag och under lång tid framöver brist på välutbildade hantverkare inom möbelsnickeri. Samhällets krav på hållbarhet och
kvalitet ökar hela tiden vilket gör att branschens efterfrågan på utbildad och kompetent personal också ökar.

En möbelsnickares kompetens är högt efterfrågad och jobben finns hos konsultföretag, entreprenörer, småföretagare men även hos större snickeriföretag och möbelindustrier. Exempel på yrkesroller är t rappsnickare, museietekniker, utställningsbyggare, scenbyggare och industrisnickare.

Arbetsmarknaden – Möbelsnickare

Det råder idag och under lång tid framöver brist på välutbildade hantverkare inom möbelsnickeri. Samhällets krav på hållbarhet och kvalitet ökar hela tiden vilket gör att branschens efterfrågan på utbildad och kompetent personal också ökar.

En möbelsnickares kompetens är högt efterfrågad och jobben finns hos konsultföretag, entreprenörer, småföretagare men även hos större snickeriföretag och möbelindustrier. Exempel på yrkesroller är t rappsnickare, museietekniker, utställningsbyggare, scenbyggare och industrisnickare.