YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

ARBETSLEDARE

Nationell efterfrågan

Behovet av arbetsledare i bygg- och anläggningsbranschen är helt avhänget hur många och hur stora bygg- och anläggningsprojekt som finns och är i upphandlingsstadiet i landet.
Storstadsregionerna är de som står för de största tillväxtsiffrorna vad gäller ny- och ombyggnationer, vilket inte är så förvånande. Där är således bristen på personer inom den här yrkeskategorin också störst.

Regional efterfrågan
I vår region, där Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland/Härjedalen samt delar av Gävleborg räknas in, finns ett stadigt behov av arbetsledare. Behoven kan inte utläsas till 100-tals men flera nya och många befintliga små och medelstora företag i branschen behöver fylla på med 1-8 arbetsledare under den kommande 3-5 årsperioden, då många pensionsavgångar väntar och en naturlig rörlighet bland personalen finns. Regionala satsningar har betydelse hur stort behovet, av yrkesarbetare och därmed också arbetsledare, är. En uppgång inom branschen i regionen med flera större projekt inom bygg- och anläggning drar också med sig en hel del kringprojekt.