YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

ARBETSLEDARE

Lärande I Arbete (LIA)

Bästa läraren är verkligheten!
Bästa läraren är verkligheten! En stor del av utbildningen sker därför på olika företag i kursen Lärande i arbete (LIA). Där får du som student praktisera och tillämpa dina teoretiska kunskaper samt se och lära av verkligheten.

Under LIA-perioden har man handledare vid sin sida som tar huvudansvaret, stöttar och leder arbetet.

Genom ett brett upparbetat kontakt-nät får du som studerar till Arbetsledare i Kramfors goda förutsättningar att hitta en spännande och lärorik praktikplats på ett företag, som kan bli din framtida arbetsplats.