YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

Stolar står staplade i en verkstad.

Arbetsmarknaden – Möbeltapetserare

Arbetsmarknaden för en möbeltapetserare är mycket bred. Privata och offentliga kunder, restauranger, hotell, kyrkor, museer med flera är några exempel.

Uppdragen spänner över allt från rekonstruktioner av historiska stoppningar till serieproduktioner i större volymer.

Behovet av tapetserare ökar på grund av ett större intresse för kvalitet, hållbart återbruk och det pågående generationsskiftet i branschen.

Arbetsgivarna är ofta små och medelstora verkstäder eller större företag och teatrar.  

Som möbeltapetserare har du en eftertraktad yrkesroll, både inom stoppmöbelindustrin och som egenföretagare.

Arbetsmarknaden – Möbeltapetserare

Arbetsmarknaden för en möbeltapetserare är mycket bred. Privata och offentliga kunder, restauranger, hotell, kyrkor, museer med flera är några exempel.

Uppdragen spänner över allt från rekonstruktioner av historiska stoppningar till serieproduktioner i större volymer.

Behovet av tapetserare ökar på grund av ett större intresse för kvalitet, hållbart återbruk och det pågående generationsskiftet i branschen.

Arbetsgivarna är ofta små och medelstora verkstäder eller större företag och teatrar.  

Som möbeltapetserare har du en eftertraktad yrkesroll, både inom stoppmöbelindustrin och som egenföretagare.