YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

PSYKIATRISPECIALISERAD UNDERSKÖTERSKA/VÅRDARE

Arbetsmarknaden

 

En arbetsmarknad i förändring

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver att tillgång till kompetent personal är avgörande för att personer med psykisk ohälsa ska få god vård och omvårdnad. För att det ska uppnås behöver personal kompetensutveckling utifrån ny kunskap.
Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg är stort de kommande åren. Välutbildad och kompetent