YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En kvinna står med slutna ögon och luktar på en bukett med blommor.

Arbetsmarknaden

Psykiatrispecialiserad undersköterska / vårdare
med beroendekompetens


En arbetsmarknad i förändring
På uppdrag av regeringen har socialstyrelsen gjort en analys som signalerar om stora kunskapsbrister inom verksamheter som möter människor som bär psykisk ohälsa och/eller beroendesjukdom och därför uppmanat till förbättringsåtgärder. Socialstyrelsens analys visar vidare betydelsen av kompetensutveckling genom utbildning för att få ett gemensamt vård- och insatsförlopp både inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Detta tydliggör ett stort rekryteringsbehov de kommande åren, av specialiserad vårdpersonal med gemensam kunskap inom både psykiatri och beroende.