YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

PSYKIATRISPECIALISERAD UNDERSKÖTERSKA/VÅRDARE

Röster från arbetslivet

Det finns stora regionala skillnader i tillgång på kompetent omvårdnadspersonal. De största svårigheterna har län med krympande befolkning. Branschföreträdare och myndigheter uttrycker samstämmigt en omfattande efterfrågan av kompetent omvårdnadspersonal i yrkesrollen. Yrkeshögskolan utbildar personer i den efterfrågade yrkesrollen.

(Lilian Nilsson HR-konsult, Landstinget) ”Inom vår verksamhet efterfrågar vi den yrkesroll som utbildning leder till. Vi behöver bevara och utveckla yrkeskunnandet med anledning av pensionsavgångar.”

Kramfors kommun avser rekrytera 25 personer med denna yrkesroll inom 3-5 år.(Carina Vestin Verks. chef) ”Tillgång till kvalificerad personal är avgörande för att personer med psykisk ohälsa ska få god vård. YH-utbildningen leder till kunskaper och kompetens som verksamheten efterfrågar.”

(Inga-Lena Arkeflod Verks. chef Kramfors kommun) ”För att garantera kvalificerad vård och omsorg inom äldreomsorgen, behövs spetskompetens bl.a. inom dubbeldiagnoser och missbruk. Denna yrkesroll motsvarar vårt behov av kvalificerad arbetskraft. ”
(Roger Nyhlén Enhetschef) ”Vi behöver kvalificerad arbetskraft då psykisk ohälsa ökar och för att bevara och utveckla yrkeskunnandet.”

(Susanne Karlsson Sjuksköterska) ”Det finns ett stort behov av kvalificerad kompetens, kommunen tar allt större ansvar för personer med omfattande behov. Regionen har länge saknat YH-utbildning som leder till denna yrkesroll.”

(Ulrika Eklöf Verksamhetsutvecklare Örnsköldsviks kommun) ”Vi har ett stort behov av specialiserad psykiatrikompetens, då personalen ofta ställs inför komplexa vårdsituationer. YH-utbildningen leder till den kvalificerade kompetens, vilken vi efterfrågar.”