YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En kvinna står med slutna ögon och luktar på en bukett med blommor.

Röster från arbetslivet

Psykiatrispecialiserad undersköterska / vårdare
med beroendekompetens

Det finns stora regionala skillnader i tillgång på kompetent omvårdnadspersonal. De största svårigheterna har län med krympande befolkning. Branschföreträdare och myndigheter uttrycker samstämmigt en omfattande efterfrågan av kompetent omvårdnadspersonal i yrkesrollen. Yrkeshögskolan utbildar personer i den efterfrågade yrkesrollen.

”Området psykisk hälsa/ohälsa är ett område som ofta kräver specialisering med bakgrund av den stigande ohälsan och samsjukligheten i samhället. Denna utbildning ger den kunskap vi inom branschen eftersöker för att målgruppens behov skall kunna tillgodoses”.
(Veronica Olmenius Verksamhetschef Kramfors Kommun)

”Jag välkomnar en utbildning som har både en psykiatrisk inriktning och missbruk. Kunskapen om samsjuklighet är idag en brist i samhället när socialtjänsten skall placera människor på olika institutioner/behandlingshem.”
(Jennie Edman Verksamhetschef Solgläntans behandlingshem)

”Trycket på vår verksamhet är stort och specialisering inom psykiatri och beroende är ett måste då målgruppen vi möter ofta bär en samsjuklighet.”
(Gunilla Österholm Verksamhetschef Prästmogården)

”Detta är en bra kompetenshöjning för skötare/undersköterskor som vi kan ha stor användning av i vår verksamhet. Samsjukligheten blir allt vanligare i vår patientgrupp så en bred kompetens är önskvärt för att möta målgruppen.”
(Grete Vesteraas Verksamhetschef Psykiatrisk klinik södra Lappland)

”Socialförvaltningen har stort behov av undersköterskor som har specialiserat sig inom psykiatri/beroende då många är drabbade av samsjuklighet och kunskaper om detta måste öka över hela socialtjänstens verksamhetsområde.”
(Pär Hägglund Enhetschef Härnösands Kommun)

”Med kännedom om innehållet i utbildningsplan för denna specifika YH-utbildning bedömer jag den som väl värd att representera utifrån dess genomtänka upplägg som möter arbetsgivarens behov av kompetensutvecklad personal inom området psykisk ohälsa/samsjuklighet.”
(Jan Persson Samordnare Region Jämtland/Härjedalen)

”Vi ser en växande problematik vad gäller samsjuklighet med psykisk ohälsa hos vår målgrupp, därför har vi tackat ja till ledamotsplats i ledningsgruppen som möjliggör ett nära samarbete med såväl utbildningen som andra branscher där våra erfarenheter kan mötas bidra till kompletterande perspektiv.”
(Jan-Olov Öhlen Verksamhetschef Korpberget Behandlingscenter)