YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En glad undersköterska ler mot kameran och en glad äldre dam står i bakgrunden.

Arbetsmarknaden– Specialiserad undersköterska i demensvård

Idag och kommande 10-årsperiod sker stora pensionsavgångar i hela landet, stort kunnande inom demensvård kommer att försvinna.
Specialiserad
kompetens skapar förutsättningar att ge god vård och omsorg till personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt ger dig mycket goda förutsättningar på arbetsmarknaden.