YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En glad undersköterska ler mot kameran och en glad äldre dam står i bakgrunden.

Lärande i arbete – Specialiserad undersköterska i demensvård

En del av utbildningen (4 veckor totalt) sker ute i verkliga arbetslivet . Där får du som student praktisera och tillämpa dina teoretiska kunskaper samt se och lära från det dagliga arbetet. Under LIA-perioden har man handledare vid sin sida som tar huvudansvaret, stöttar och leder arbetet. Studerande kan göra sin LIA på hemorten, vilket ger en naturlig koppling till eventuell framtida anställning samt kan bli en utvidgning av arbetsområden mellan de studerande.

Hösten 2019 gjorde några av våra studerande sin LIA på Ålholmhjemmet i Danmark. Läs mer om det här.