YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En glad undersköterska ler mot kameran och en glad äldre dam står i bakgrunden.

Röster från arbetslivet – Specialiserad undersköterska i demensvård

”Idag är vårt största behov av demensutbildade undersköterskor inom våra äldreboenden, där flertalet har en demensdiagnos och sjukdomen verkar öka. De som gått denna utbildning är en stor tillgång på arbetsplatsen”.
(Berit Danielsson, Enhetschef Nordanstigs kommun)

”utbildning är viktig för att öka kunskapen och förståelsen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Jag tror att de utbildade kan vara ambassadörer och hjälpa enheter att utveckla god demensomsorg”
(Per Hägglund, Demenskonsulent H-sands kommun, representant i ledningsgruppen)

”Vård och omsorg om personer med demenssjukdom kräver personal med särskilda kunskaper och färdigheter. Med dessa som bas ges förutsättningar till kvalitet i vården”
(Torgny Jarl, Geriatriker, H-sand)

”Utbildningen behövs verkligen, visionen är specialiserade undersköterskor på varje boende för personer med demenssjukdom.”
(Inga-Lena Arkeflod, Verksamhetschef K-fors kommun)