YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En mätningstekniker står under en bro och tittar i sin totalstation.

Arbetsmarknaden – Mätningstekniker

Efter examen har du tillgång till en mycket stor arbetsmarknad.

Byggentreprenörerna och konsultbolagen behöver mätningstekniker för att klara av de stora infrastrukturprojekten som genomförs i Sverige. Gruvnäring, elbolag och skogsbolag är branscher och organisationer som är intresserade av mätningsteknisk kompetens. En mätningstekniker/mätningsingenjör kan även söka tjänst som markoperatör, markprojekterare, utsättare hos entrprenörer och konsultbolag men även som karttekniker eller  lantmätarassistent hos kommuner och/eller kommunala/ statliga lantmäterier. Mätningsteknikern verkar mitt i samhällsplaneringen och kan därför påverka samhällets fysiska utveckling.

Medelåldern i yrkeskåren är hög och många förväntas gå i pension inom en tioårsperiod. Det är efterfrågan på ingenjörer och tekniker som kan digital teknik. Trots att ny teknik rationaliserar en del arbetsmoment kommer det att behövas personal som planerar och utför själva mätningarna.

Det råder idag och under lång tid framöver stor brist på utbildade mätningstekniker.