YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

MÄTNINGSTEKNIKER

Arbetsmarknaden

Efter examen har du tillgång till en mycket stor arbetsmarknad.

Kommunala och statliga lantmäterienheter måste ha mätningstekniker för att klara sina offentliga uppdrag. Byggentreprenörerna och statliga verk, Vägverket och Banverket behöver mätningstekniker för att klara av de stora infrastrukturprojekten som genomförs i Sverige. Gruvnäring, elbolag och skogsbolag är branscher och organisationer som är intresserade av mätningsteknisk kompetens. En mätningsingenjör/mätningstekniker kan även söka tjänst som markoperatör, markprojekterare, utsättare, mätare, mätbiträde eller GIS-ingenjör. Mätningsteknikern verkar mitt i samhällsplaneringen och kan därför påverka samhällets fysiska utveckling.

Medelåldern i yrkeskåren är hög och många förväntas gå i pension inom en tioårsperiod. Det är efterfrågan på ingenjörer och tekniker som kan digital teknik. Trots att ny teknik rationaliserar en del arbetsmoment kommer det att behövas personal som planerar och utför själva mätningarna.

Det råder idag och under lång tid framöver stor brist på utbildade mätningstekniker.